Usługi

kontrakt2Firma HELIOPROFIT przeprowadzi Państwa przez cały proces wykonania systemu fotowoltaicznego – od pierwszego kontaktu do finałowego przekazania systemu w ręce inwestora. Zakres usług w ramach realizacji inwestycji obejmuje następujące etapy:

  1. projektowanie systemu fotowoltaicznego
  2. złożenie wniosku o dofinansowanie inwestycji
  3. dostawa elementów zestawu
  4. montaż systemu
  5. odbiór końcowy i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej
  6. szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji

 

projekt2

Projektowanie systemu fotowoltaicznego realizowane jest w oparciu o profil energetyczny danego budynku. Na podstawie grafiku zapotrzebowania energii dobierany jest rodzaj oraz moc znamionowa systemu.

 

dofinansowanieWniosek o dofinansowanie inwestycji składany jest w oddziale Banku Ochrony Środowiska. Zawiera on komplet wymaganych dokumentów od strony inwestora oraz od strony wykonawcy.

 

dostawa2Dostawa elementów zestawu obejmuje wszystkie urządzenia i osprzęt, gwarantujące bezpieczną pracę systemu fotowoltaicznego. Stosujemy wyposażenie  najlepszej jakości, dopasowane do wymogów Banku wspierającego finansowanie instalacji..

 

montaz2Montaż systemu fotowoltaiczego wykonywany jest przez wykwalifikowanych monterów, respektujących zasady etyki, bezpieczeństwa i higieny pracy.  Na wykonany montaż  udzielamy pisemnej gwaracji rękojmia.

 

pomiar2Odbiór końcowy  i przyłączenie do sieci dystrybucyjnej odbywa się w porozumieniu z zakładem energetycznym, do którego wystosowany jest wniosek o  przyłączenie nowej instalacji. Przed upływem 30 dni od czasu zgłoszenia, pracownik zakładu energetycznego instaluje bezpłatny, dwukierunkowy licznik  energii elektrycznej. Od tego momentu cieszymy się produkcją własnego prądu                                         elektrycznego!

 

szkolenie2Ostatnim etapem jest szkolenie w zakresie obsługi i konserwacji nowej instalacji. Jego celem jest zapewnienie możliwie optymalnych warunków pracy  naszego systemu, aby cieszyć się jego długofalowym i bezpiecznym funkcjonowaniem.