Osoba fizyczna

Dofinansowanie w ramach działania NFOŚiGW – program PROSUMENT 

Celem programu jest wsparcie finansowe na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, przeznaczonych dla osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014 – 2020.

Podstawowe zasady finansowania:

  • kredyt preferencyjny w wysokości do 100% kwalifikowanych,
  • dotacja w wysokości 40% dofinansowania,
  • koszty kwalifikowane:
    • dla instalacji o mocy do 5 kW – 7000 zł/kW (+ 5000 zł dla akumulatorów energii),
    • dla instalacji o mocy od 5 do 10 kW – 6000 zł/kW (+ 5000 zł dla akumulatorów energii),
  • oprocentowanie kredytu w wysokości 1% na koszty kwalifikowane.

Nabór wniosków w oddziałach banku BOŚ rozpoczyna się w dniu 24.04.2015.
Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj.

 

cluLv3qnaq9sRQ,logo-prosument                                                    nfośigw                                                    boś