Przedsiębiorca

Dofinansowanie w ramach działania NFOŚiGW – program BOCIAN 

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Program skierowany jest do przedsiębiorców, podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii. Budżet programu wynosi 570 mln zł na lata 2015 – 2020.

Podstawowe zasady finansowania:

 • kredyt w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych,
 • koszty kwalifikowane:
  • dla systemów o mocy od 40 do 200 kW – 8000 zł/kW,
  • dla systemów o mocy od 200 kW do 1 MW na budynku – 8500 zł/kW,
  • dla systemów o mocy od 200 kW do 1 MW na gruncie – 6000 zł/kW,
 • oprocentowanie kredytu:
  • na warunkach preferencyjnych, nie mniej niż 2% w skali roku, albo
  • na warunkach rynkowych, stopa referencyjna ustalana zgodnie z komunikatem Komisji w sprawie zmiany metody ustalania stóp referencyjnych i dyskontowych (Dz. Urz. UE C 14 z 19.01.2008)

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Szczegółowy opis programu znajduje się tutaj.

 

bocian                                                  nfośigw